Historie spolku

Historie spolku

Včelařský spolek pro Brandýs nad Labem a okolí.

6.6. – 2.7.1910
Pořádán celoměsíční běh včelařský v Hospodářské škole v Brandýse nad Labem. Účastnilo se ho 26 včelařů pod vedením řádného odborného učitele Josefa Pokorného.

1911
Pořádán sedmidenní kurs pro učitele škol národních, vždy 1 den v týdnu.

1912
Pořádán šestidenní kurs všeobecný.

10.srpna 1913
Pozváno 60 včelařů na nedělní odpoledne 17.srpna do malé zasedací síně okresního zastupitelstva k poradě o založení včelařského spolku. Účelem k založení spolku bylo získat nezdaněný cukr denaturovaný 5% písku a pilin.

17.srpna 1913
Na schůzi se sešlo 42 včelařů, byly přečteny a schváleny stanovy, které byly poslány ke schválení Zemskému ústřednímu spolku včelařskému.

15.října 1913, neděle, 10:00
Konala se první řádná ustavující valná hromada Včelařského spolku pro Brandýs nad Labem a okolí v malé zasedací síni okresního zastupitelstva v Brandýse nad Labem. Přítomno 37 včelařů.
C.k. místodržitelství přípisem číslo 8A3259 schválilo stanovy spolku. Zemský ústřední včelařský spolek pro království české v Praze daroval razítko,administrativní knihy, 5 knih do knihovny, tiskopisy.
Objednáno 18q cukru.

Volby
Předseda Josef Pokorný, odborný učitel ZHŠ v Brandýse nad Labem.
Místopředseda František Beneš, řídící učitel ve Staré Boleslavi.
Jednatel František Weinzettl, učitel v Dřevčicích.
Revisoři účtů Václav Kára, kaplan v Brandýse nad Labem,
Alois Dvořák, mistr zámečnický v Brandýse nad Labem.

Členové výboru
Václav Topol, rolník v Dřevčicích; Antonín Králík, rolník v Toušeni; Emil Houštecký, rolník ve Lhotě;
Antonín Došek, rolník ve Stráncích; Josef Drbohlav, učitel v Hlavenci; Tomáš Ludvík, učitel v Brázdimi;
Rudolf Hofman, učitel v Poleradech; František Štěpán, traťmistr v Brandýse nad Labem.

1926 – Založení oplozovací stanice v boleslavských lesích
1934 – Jednatel Josef Pavelka, účetní. 106 členů
1935 – 110 členů, 934 včelstev
1937 – 126 členů, 965 včelstev
1938 – 166 členů, 1.018 včelstev, 38 obcí
1951 – 192 členů, 1.534 včelstev
1967 – 1.344 včelstev
1975 – 142 členů, 938 včelstev
1978 – 132 členů
1979 – 126 členů
1980 – 119 členů, 752 včelstev
2016 – 103 členů, 4 nečleny a 3 registrovaných členů jiného spolku, mající včely v našem regionu, 953 včelstev

V současné době sdružujeme včelaře z obcí:
Sluhy, Polerady, Brázdim, Popovice, Přezletice, Praha 9-Vinoř, Podolanka, Dřevčice, Jenštejn, Radonice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Zeleneč, Nový Vestec, Káraný, Lázně Toušeň, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží, Nehvizdy, Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov