SCHŮZE VČELAŘŮ

SCHŮZE VČELAŘŮ

Členská schůze se uskuteční během září 2019.

Informováni budou členi e-mailem.