Kontakty důvěrníci

 

DŮVĚRNÍCI

Pokud potřebujete radu, pomoct s chovem, léčením, případně pokud se nemůžete dostavit na schůzi a odevzdat měl, můžete se obrátit na důvěrníka své oblasti.

Martin ŠÍDLO
E-mail: jednatel@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 778 498 040
Oblast: Sluhy, Polerady, Brázdim, Veleň

Jiří ŠEFL
E-mail: leceni@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 776 831 033
Oblast: Brandýs nad Labem, Popovice, Dřevčice

Jiří MRŇAVÝ
E-mail: vcelaricelakovice@seznam.cz
Mobil: 725 982 471
Oblast: Čelákovice, Záluží, Sedlčánky

Michal DOUBEK
E-mail: predseda@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 776 673 692
Oblast:  Lázně Toušeň, Zápy

Ing. Robert PECHA
E-mail: pecha@czami.cz
Mobil: 603 430 892
Oblast: Stará Boleslav, Nový Vestec, Káraný

Kamil SOUČEK
E-mail: kamil.soucek@post.cz
Mobil: 777 811 243
Oblast: Zeleneč, Svémyslice, Mstětice

František DRAHOKOUPIL
E-mail: e.drah@seznam.cz
Mobil: 723 243 693
Oblast: Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov, Nehvizdy

Petr DVOŘÁK
E-mail: petrdvorak.70@seznam.cz
Mobil: 739 532 146
Oblast: Vinoř, Přezletice, Jenštejn, Podolanka, Radonice

Chci včelařit

Chci včelařit

Těší nás, že máte zájem se stát včelařem!

Níže na této stránce se dozvíte základní informace, jak se včelařem stát. Podrobné informace pak najde na stránkách Českého svazu včelařů.


Pokud chcete začít včelařit, je nutné udělat několik základních kroků.

1.) Zaregistrovat se u Českého svazu chovatelů – Ústřední evidence včelstev

Přihláška ČMSCH (Toto je opravdu přihláška, stav včelstev se nevyplňuje)

Zaslat na:
Eva Zelenková
e-mail: uevcely@cmsch.cz
tel.: 257 896 210
web: http://www.cmsch.cz/vcely/

2.) Zaregistrovat se u Českého svazu včelařů

Přihláška ČSV + evidenční číslo od ČSCH

Zaslat na:
Martin ŠÍDLOjednatel@vceli-brandysko.cz

Jednatel ZO obratem zašle číslo účtu a částku (členský příspěvek), který je nutné zaplatit.

Žádáme Vás, abyste byli opatrní v pořizování nových včelstev! Kontaktujte některého z důvěrníků o radu, od koho pořídit oddělky.

Vyžádejte si od prodejce potvrzení veterinární správy o negativním výsledku na mor včelího plodu! Pokud uvažujete o koupi oddělků z jiného kraje, nutně musíte doložit potvrzení o negaci včelího moru a také povolení od veterináře o převozu včelstva!

CHRÁNÍTE TAK NEJEN SVOJI INVESTICI, ALE BRÁNÍTE I V ŠÍŘENÍ ZÁVAŽNÉ NÁKAZY!

Pokud nejste a neplánujete být členem ČSV, nevadí, i přesto Vám rádi poradíme.


Pro začínající včelaře

S pořízením včelstev je spjato i několik nepříjemných povinností, které se týkají administrativy. Pro to, abyste se stali členy Českého svazu včelařů, je nutné splnit dva následující body:

Zaregistrovat se u Českomoravské společnosti chovatelů

Podat si přihlášku prostřednictvím Základní organizace, nebo ji přímo podat do sídla Českého svazu včelařů.

Výhody plynoucí z registrace u ČSV je hned několik, například prostřednictvím základní organizace budete dostávat každý rok léčiva proti varroáze, budete informováni o dění v Českém svazu včelařů, z.s. a mimo to na členských schůzích máte příležitost získat cenné informace od zkušených včelařů.

Pořízení oddělků

Než si zakoupíme včely, tak je dobré si zajet k nějakému známému včelaři ve svém okolí, či na včelařskou farmu, abychom si zjistili, jestli včelky jsou pro nás tím pravým domácím mazlíčkem. Nezřídka se stává, že si zájemce o včelaření pořídí včelstva a zjistí po pár zkušenostech, že si domácího mazlíčka představoval zcela jinak, bez žihadel. Dále je dobré pořízení včelstev prodiskutovat ve svém blízkém okolí, aby nedošlo v budoucnu k případným neshodám se sousedy či členy rodiny.

V dnešní době je chov včel na velmi dobré úrovni a nabízí se nám možnost si zakoupit do jisté míry mírné včely s dobrou chovnou matkou. Včelí matka neboli královna je nositelkou vlastností celého včelstva, tedy mírnosti včel, medné užitkovosti, rozbíhavosti, čistícího pudu atd. Musíme si však uvědomit, že ať máme chovnou matku s těmi nejlepšími vlastnostmi, tak se občasnému žihadlu nevyhneme a soused může občas také nějaké to žihadlo schytat.

Při koupi včel – oddělku kontaktujeme nejlépe v našem okolí známého včelaře, nebo se obrátíme na vedoucí členy základní organizace. Dostane se Vám tak rady, od koho si případně oddělky budete moci zakoupit. Výhodné je pořízení oddělku v rámci základní organizace od zkušeného včelaře. Máme tak jistotu, že včely jsou zdravé a víme přesně od koho pochází. Rozhodně nelze doporučit zakoupení oddělků z oblastí, v kterých dochází k opakovanému výskytu moru včelího plodu či z nejasných a někdy až podvodných internetových nabídek.

Jak silný oddělek bychom si měli pořídit je závislé na našich finančních možnostech chovatele a především na době pořízení včel. Čím dříve si oddělek zakoupíme, tím může být slabší. Pořizujeme-li si oddělek v období května, nevadí, když včely obsednou čtyři až pět rámků. Do podzimu včely dostatečně zesílí a dostanou se v pohodě na dva nástavky po 11 rámkách 39×24. Pořizova-li bychom si oddělek v červenci, tak je lepší pořídit silnější, neboť včely již nebudou mít čas do podzimu dostatečně zesílit, oproti oddělku zakoupeném v květnu.

K zakoupenému oddělku musíme od včelaře dostat potvrzení o vyšetření moru včelího plodu a případně, pokud nové stanoviště se bude nacházet v jiném kraji, tak musíme dostat i povolení o přesunu včel. Pokud nesplníme řádně podmínky dané Státní veterinární správou, tak se vystavujeme riziku případné pokuty a za další ohrožujeme zdraví včel všech okolních včelařů.

Souhrn:

  • kopit oddělek od známého, prověřeného včelaře
  • k oddělku dostaneme potvrzení o vyšetření moru včelího plodu
  • při převozu oddělku do jiného kraje musíme mít povolení od KVS
  • oddělek pořídit včas (květen, červen), aby do podzimu dostatečně zesílil

Výstupy a doporučení léčení 2016

Před měsícem proběhl v Nasavrkách republikový seminář léčitelů (včel). Zde je stručný obsah toho, co se projednávalo a přednášelo.
Zhroucení včelstva je komplex příčin. V USA nastává u 70 % včelstev, rovněž i v západní Evropě a způsobuje to.
Varoaza a s ní související nemoci nosema atd. Klíště přenáší virová onemocnění.
Změna životních podmínek – monokultury, špatná, jednostranná výživa.
Suchý rok např. 2015 nic nekvetlo
Modifikované rostliny.
Nové pesticidy. – úhyn včel mimo úl – ztráta orientace.
Znečištěné vody
Antibiotika – včela je uloží do zásob –streptonicin 3 roky, med z Ukrajiny
Málo druhů pylu – včela a larvy potřebují rozmanitou stravu, kterou monokultury neumožní.

Varoaza
v době rozvoje je 16 – 20 000 brouků v úlu Nenechat přemnožit, včasné léčení
Zalétávání včel. Genetickými rozbory bylo zjištěno, že pouze 40 % včel je v úlu původních Slabší včelstva – loupež. Silné včelstvo přinese 400 – 500 kífšťat za den.
Nesprávné léčení. Poddávkování anebo předávkování léčiv. Fumigace v září – prosinci, nátěr plodu v předjaří + fumigace. Účinnost u fumigace je 90 %. Účinnost dalších léčiv je přibližně 50 – 60 %. Další možností je kličkování matek.
Při nesprávném ošetření je efekt minimální a za 2 – 3 roky vzniká rezistence na léčiva. Dále je velká spotřeba léčiv. Při léčení jsou nutné podložky a jejích kontrola.
Nutnost odevzdávat na rozbor kvalitní vzorky měli.
Neorganizovaní včelaři, nehlášená stanoviště.

Hniloba plodu
šíří se rychleji než mor Z Polska, příhraniční oblasti. Turnov.
Šíření – potrava, plásty, nedezinfikované mezistěny, převoz včel. Spóry přežívají dlouho.

Mor včelího plodu
Spóry přežívají 60 let na včelařském materiálu – dřevo spálit, kov a umělá hmota louh, savo. Mezistěny se vyvařují na 1 hod při teplotě min117 stupňů.
Mor se šíří i medem. Stačí ohozená sklenice od medu do popelnice. V současné je době přes 300 ohnisek převážně Morava. Na okraji našeho okresu – Praha, Běchovice.

Zvápenatění plodu – účinná je kyselina mravenčí, vyvařit rámečky.

Nosema – existuje již nový druh. Výkaly – desinfekce dna louh, savo, nové plásty. Staré plásty zvyšují riziko všech nemocí.

Lesknáček úlový – výskyt Itálie. Došlo k tomu převozem včel z Afriky. Med je nepoužitelný.

Dále proběhly diskuze ohledně kvality medu i mezistěn, které se někde též falšují parafinem.
Vzhledem k současnému šíření včelích nemocí, hlavně moru, budou zvýšené a zpřísněné veterinární kontroly.

Od 1. 1. 2015 se změnil zákon o potravinách a veterinární zákon Změny zákona č. 139/2014 Sb. jsou v účinnosti od 1. 1. 2015
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel 22. 7. 2014 zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o potravinách upravuje zejména:
• předmět úpravy zákona a základní pojmy,
• ustanovení § 3d, kterým se stanoví informační povinnost provozovatele potravinářského podniku.
• ustanovení § 6-9a týkajících se označování potravin,
• výkon dozoru,
• správní delikty,
• a v části druhé upravuje některá ustanovení veterinárního zákona.
Změna veterinárního zákona se týká
činnosti úředních veterinárních lékařů, inspektorů, provádění kontrol, auditů a pojmového upřesnění včela – včelstvo a to jak v části zabývající se pojmy, se kterými veterinární zákon pracuje, tak v části týkající se přemísťování zvířat, prodeje medu ze dvora a náhrad nákladů a ztrát v případech nebezpečné nákazy včel:
Konkrétně se jedná o tyto změny v pojmech včela-včelstvo (níže uvádím změnu ustanovení a současně úplné znění po této změně):
V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „a včely“ nahrazují slovy „, včely a včelstva“.
Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely a včelstva,
V § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 se slovo „včel“ nahrazuje slovem „včelstev“.
Není-li tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. Změna – již mimo území obce – z důvodu moru..
V § 27a odst. 1 písm. d) se slova „stanovišti včel“ nahrazují slovy „stanovišti včelstev“ a slova „stanoviště včel“ se nahrazují slovy „stanoviště včelstev“.
Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti,
V § 70 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.“.
.
Další výpisy z veterinárního zákona.
Veterinární vyšetření živočišných produktů
§ 20
(1) Každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečních a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke krmení zvířat, může tak učinit až po vyšetření, posouzení a označení těchto produktů způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy Evropské unie15a), a to v souladu s výsledky provedeného vyšetření a posouzení.
c) med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva.

Povinnosti chovatelů
§ 4
(1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc,
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat7c),
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon,
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů.
(2) K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze používat jen zvířata, která podle výsledků vyšetření splňují podmínky stanovené tímto zákonem a plemenářským zákonem.8)

(3) Chovatel, který hodlá použít zvířata k pokusům,9) je povinen požádat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) o stanovení podmínek veterinární péče (dále jen „veterinární podmínky“) k jejich provádění.

Komentář: v poslední době se v naší organizaci množí včelí výzkumníci doslova geometrickou řadou. (Asi mají někde líheň). Jeden sype na včely moučkový cukr, což zřejmě není nic proti ničemu. Další, aby zbavil včely roztočů vystavuje úly na slunce. To je účinné obzvláště v listopadu, kdy je brouků nejvíce. Další do úlů strká pomerančovou kůru. Mám dojem, že při tomto trendu brzy dojde na kozí bobky či parfémy ala Chanel.
Nemíním zde polemizovat nad účinností výše uvedených novátorských postupů. Avšak dosavadní, bohužel negativní zkušenosti prokazují jejich nízkou anebo žádnou účinnost. A na experimenty těchto vynálezců doplácí i okolní včelaři, Kteří poctivě léčí ve stanovených lhůtách v souladu s veterinárním nařízením.

Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
§ 18
(1) Živočišné produkty musí
a) odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění do oběhu, stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy3) a předpisy Evropské unie14d),
b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí14e),

Komentář: u medu to znamená (mimo kyseliny mravenčí) neléčit „do medu“, používat pouze stanovená léčiva, kvalitní úly, měnit staré plásty, vytáčet pouze vyzrálý med a dodržet pravidla jeho ošetřování a skladování.

SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 71
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 5a odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,
b) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,
c) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
d) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,
e) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,
f) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
g) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21) nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
i) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,
j) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo
k) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5000 Kč v blokovém řízení,
b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
c) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až j),
d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

Pozn: v minulém roce již byly v naší organizaci ze strany veterinární správy přestupky řešeny. Ale uvedené pokuty jsou často zanedbatelné vůči škodám, které nezodpovědný jedinec sousedům způsobí. Mohl bych dlouze vyprávět.

Postupy v léčení v následném období

Nejpozději do poloviny dubna, než se nasadí medníky, doléčení u včelařů, kde byl větší spad roztočů. V červnu až srpnu je možné aplikovat kyselinu mravenčí v závislosti na teplotě. V srpnu po odebrání medu zakrmení a současně kyselina mravenčí případně gabon. Říjen – listopad po ukončení plodování varidol, případně následná fumigace.
Zásady: Ošetření provádět souběžně všemi včelaři v dané oblasti. Řídí důvěrníci. Důsledné vyhodnocení spadu roztočů.