Kontakty výbor

Pokud potřebujete obecné informace, použijte adresu: info@vcelari-brandysko.cz nebo zobrandys@vcelarstvi.cz


Složení výboru ZO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

PŘEDSEDA
Josef KAHOUN

MÍSTOPŘEDSEDA
Jiří MRŇAVÝ – vcelaricelakovice@seznam.cz
Michal DOUBEK – predseda@vcelari-brandysko.cz

JEDNATEL
Martin ŠÍDLO
778 498 040
jednatel@vcelari-brandysko.cz

POKLADNÍK
Jaroslav CHLUMSKÝ – pokladnik@vcelari-brandysko.cz

REFERENT PRO VČELÍ NEMOCI
Jiří ŠEFL
776 831 033
leceni@vcelari-brandysko.cz

REFERENT PRO CHOV
Michal DOUBEK
776 673 692
predseda@vcelari-brandysko.cz

KRONIKÁŘ
Josef DIVIŠ

ČLEN
Luboš DVOŘÁK
Ing. Robert PECHA

KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Václav PEKAŘ
ČLEN
Ing. Vítězslav KŘÍŽEK
Vítězslav LAKATOŠ

Kontakty důvěrníci

 

DŮVĚRNÍCI

Pokud potřebujete radu, pomoct s chovem, léčením, případně pokud se nemůžete dostavit na schůzi a odevzdat měl, můžete se obrátit na důvěrníka své oblasti.

Martin ŠÍDLO
E-mail: jednatel@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 778 498 040
Oblast: Sluhy, Polerady, Brázdim, Veleň

Jiří ŠEFL
E-mail: leceni@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 776 831 033
Oblast: Brandýs nad Labem, Popovice, Dřevčice

Jiří MRŇAVÝ
E-mail: vcelaricelakovice@seznam.cz
Mobil: 725 982 471
Oblast: Čelákovice, Záluží, Sedlčánky

Michal DOUBEK
E-mail: predseda@vcelari-brandysko.cz
Mobil: 776 673 692
Oblast:  Lázně Toušeň, Zápy

Ing. Robert PECHA
E-mail: pecha@czami.cz
Mobil: 603 430 892
Oblast: Stará Boleslav, Nový Vestec, Káraný

Kamil SOUČEK
E-mail: kamil.soucek@post.cz
Mobil: 777 811 243
Oblast: Zeleneč, Svémyslice, Mstětice

František DRAHOKOUPIL
E-mail: e.drah@seznam.cz
Mobil: 723 243 693
Oblast: Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov, Nehvizdy

Petr DVOŘÁK
E-mail: petrdvorak.70@seznam.cz
Mobil: 739 532 146
Oblast: Vinoř, Přezletice, Jenštejn, Podolanka, Radonice

Současnost spolku

Současnost spolku

V současné době náš spolek sdružujeme včelaře z obcí:
Sluhy, Polerady, Brázdim, Popovice, Přezletice, Praha 9-Vinoř, Podolanka, Dřevčice, Jenštejn, Radonice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Zeleneč, Nový Vestec, Káraný, Lázně Toušeň, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží, Nehvizdy, Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov

V roce 2016 máme 103 členy, 4 nečleny a 3 registrované členy jiného spolku mající včely v našem regionu a 953 včelstev.

V květnu 2016 jsme se rozhodli vést kroužek mladých včelařů.

Historie spolku

Historie spolku

Včelařský spolek pro Brandýs nad Labem a okolí.

6.6. – 2.7.1910
Pořádán celoměsíční běh včelařský v Hospodářské škole v Brandýse nad Labem. Účastnilo se ho 26 včelařů pod vedením řádného odborného učitele Josefa Pokorného.

1911
Pořádán sedmidenní kurs pro učitele škol národních, vždy 1 den v týdnu.

1912
Pořádán šestidenní kurs všeobecný.

10.srpna 1913
Pozváno 60 včelařů na nedělní odpoledne 17.srpna do malé zasedací síně okresního zastupitelstva k poradě o založení včelařského spolku. Účelem k založení spolku bylo získat nezdaněný cukr denaturovaný 5% písku a pilin.

17.srpna 1913
Na schůzi se sešlo 42 včelařů, byly přečteny a schváleny stanovy, které byly poslány ke schválení Zemskému ústřednímu spolku včelařskému.

15.října 1913, neděle, 10:00
Konala se první řádná ustavující valná hromada Včelařského spolku pro Brandýs nad Labem a okolí v malé zasedací síni okresního zastupitelstva v Brandýse nad Labem. Přítomno 37 včelařů.
C.k. místodržitelství přípisem číslo 8A3259 schválilo stanovy spolku. Zemský ústřední včelařský spolek pro království české v Praze daroval razítko,administrativní knihy, 5 knih do knihovny, tiskopisy.
Objednáno 18q cukru.

Volby
Předseda Josef Pokorný, odborný učitel ZHŠ v Brandýse nad Labem.
Místopředseda František Beneš, řídící učitel ve Staré Boleslavi.
Jednatel František Weinzettl, učitel v Dřevčicích.
Revisoři účtů Václav Kára, kaplan v Brandýse nad Labem,
Alois Dvořák, mistr zámečnický v Brandýse nad Labem.

Členové výboru
Václav Topol, rolník v Dřevčicích; Antonín Králík, rolník v Toušeni; Emil Houštecký, rolník ve Lhotě;
Antonín Došek, rolník ve Stráncích; Josef Drbohlav, učitel v Hlavenci; Tomáš Ludvík, učitel v Brázdimi;
Rudolf Hofman, učitel v Poleradech; František Štěpán, traťmistr v Brandýse nad Labem.

1926 – Založení oplozovací stanice v boleslavských lesích
1934 – Jednatel Josef Pavelka, účetní. 106 členů
1935 – 110 členů, 934 včelstev
1937 – 126 členů, 965 včelstev
1938 – 166 členů, 1.018 včelstev, 38 obcí
1951 – 192 členů, 1.534 včelstev
1967 – 1.344 včelstev
1975 – 142 členů, 938 včelstev
1978 – 132 členů
1979 – 126 členů
1980 – 119 členů, 752 včelstev
2016 – 103 členů, 4 nečleny a 3 registrovaných členů jiného spolku, mající včely v našem regionu, 953 včelstev

V současné době sdružujeme včelaře z obcí:
Sluhy, Polerady, Brázdim, Popovice, Přezletice, Praha 9-Vinoř, Podolanka, Dřevčice, Jenštejn, Radonice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Zeleneč, Nový Vestec, Káraný, Lázně Toušeň, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží, Nehvizdy, Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov