SCHŮZE VČELAŘŮ

SCHŮZE VČELAŘŮ

Členská schůze se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 17:00 hodin v hospodě U Březinů ve Dřevčicích.

Účast na schůzi je nutná!!

Program schůze:

1) Zahájení.
2) Návrh a zvolení zapisovatele, návrhové komise, ověřovatele zápisu.
3) Zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva pokladníka, zpráva referenta pro včelí nemoci a nákazy, zpráva
     kontrolní komise.
4) Diskuse.
6) Návrh usnesení a jeho schválení.
7) Sběr měli.
9) Závěr
Letošní měl odevzdejte na výroční schůzi 26.1.2017 jednateli Martinu Šídlovi.
Pokud se nemůžete schůze účastnit, předejte vzorek měli důvěrníkovi nebo známému včelaři, který vzorek na schůzi doručí. Můžete jej Martinovi ŠÍDLOVI po domluvě na tel. 778 498 040 doručit i domů po 17. hodině na adresu: Brázdim, Nový Brázdim 53.
Kdo vzorek měli neodevzdá, vystavuje se postihu veterinární správy!!!
Měl dejte do špulky od toaletního papíru, na obou koncích uzavřete ubrouskem a řádně označte: Jméno chovatele, adresa, počet včelstev na stanovišti, registrační čísla chovatele a stanoviště.